Humboldt-Universität zu Berlin - Comparative Politics

Team Comparative Politics

 

Dr. Bastian Becker

becker1.jpg

Interim Chair

 

 

Mail:  bastian.becker@hu-berlin.de

Tel:  + 49 (0) 30 2093 66585

Office: Universitätsstr. 3b, Room 413b

 

 

Prof. Ellen M. Immergut, Ph.D.

Ellen Immergut bearbeitet

Professor at the chair

 

 

Mail: ellen.m.immergut@sowi.hu-berlin.de

Tel:  + 49 (0) 30 2093 4341

Office: Ziegelstraße 13c , Room 325

 

 

Administration

 

Kristin Lawrenz

 

 

Mail: sowivaps@hu-berlin.de

Tel:  +49 (0) 30 2093 66580

Office: Universitätsstraße 3b, Room 413a

 

 

Nicolai Berk

nicolai berk

PhD candidate

 

 

 

 

 

Johanna Yr Bjarnadottir

Johanna

PhD candidate

 

 

 

 

 

Johanna Rükgauer

 

Student assistant

 

 

Mail: johanna.ruekgauer@hu-berlin.de

Tel: +49 (0) 30 2093 66518

Office: Universitätsstraße 3b, Raum 417